Ekonomi Haberleri

Yayınlanan Tarih 18 Mart 2013 | E-Kazanç Ekibi

0 adet yorum

Alternatifbank’ın Hisselerin Çoğu Katar’a Satıldı

Alternatifbank’ın çoğunluk hissesi Katar’a satıldı.

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.’den yapılan açıklamada Alternatifbank’ın çoğunluk hisselerinin Katarlı Commercial Bank of Qatar bankasına satıldığı duyuruldu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na  (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Hissedarlarımızdan Yazıcılar Holding A.Ş. (“Yazıcılar”)’nin 24 Aralık 2012 tarihinde yaptığı açıklamasında kamuya duyurduğu ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. (“Özilhan Sınai”) ile birlikte %100 oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (“AEH”) ile Commercial Bank of Qatar (“CBQ”)’ın AEH’in Alternatifbank A.Ş.’ndeki (“Abank”) çoğunluk hisselerinin satışı ile ilgili olarak yürüttükleri görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmıştır. Bu bağlamda taraflar, AEH, AEH’in Abank hissedarı olan iştirakleri ve Özilhan  Sınai ‘nin toplamda sahip olduğu Abank hisselerinden banka sermayesinin %70,84’üne karşılık gelen kısmının, Katar ve Türkiye’deki yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınması kaydıyla, CBQ’a satışı konusunda hisse satış sözleşmesi imzalamışlardır.

İmzalanan hisse satış sözleşmesi uyarınca %100 iştirakimiz Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş., Abank’ta %7,46 oranında sahibi bulunduğu 31.331.487,70 adet hisseyi CBQ’a satacaktır. Sözkonusu sözleşmeye göre, hisse satış bedeli Abank’ın 30 Haziran 2013 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan bağımsız denetimden geçmiş Uluslararası Muhasebe Standartları (“UFRS”)’na göre tespit edilecek ana ortaklığa ait özkaynaklarının 2 katı olarak saptanan özsermaye işlem değerinin %7,46’sı olarak  hesaplanacaktır.

Abank’ın 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan bağımsız denetimden geçmiş UFRS’na göre tespit edilen ana ortaklığa ait özkaynakları 585,08 milyon TL’dir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.”

Tags: ,


Yazar HakkındaBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı Çık ↑