Ekonomi Haberleri

Yayınlanan Tarih 20 Şubat 2013 | E-Kazanç Ekibi

0 adet yorum

Mehmet Şimşek: ” Amacımız Elektronik Ticareti Teşvik Etmek “

Maliye Bakanı Şimşek, “Amacımız elektronik ticareti teşvik edici düzenlemeler yapmak” dedi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hollanda’dan aldıkları program sayesinde sanal ortamda ticaret yapan tüm firmaları otomatik olarak tespit ettiklerini ve bunların faaliyetlerini kayıt altına aldıklarını bildirdi.

Şimşek, Maliye Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, elektronik ticaret faaliyetlerindeki hukuki ve vergisel altyapıyı oluşturmak, sektörü kayıt altına almak, elektronik ticaret faaliyetlerinde bulunan girişimcilerin vergisel uyumunu sağlamak amacıyla geçen yıl başlattıkları ve bundan birkaç hafta önce bitirdikleri elektronik ticaretin izlenmesi ve mükellef uyumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Artık geleneksel ticaretin kısmen de olsa hızlı bir şekilde sanal ortama taşındığında dikkati çeken Bakan Şimşek, bunun önemli fırsatlar sunarken, kendileri açısında da özellikle kayıt dışılık ve vergisel boyutunun önemli hale geldiğini anlattı.

Amazon’un hikayesi

E-ticaretin önemini kavramak açısından bir örnek veren Şimşek, 1995 yılında bir borsa brokerinin internet üzerinden indirimli kitap satmaya karar verdiğini, bu kişinin şirketinin kuruluşunun 2. yılında 148 milyon dolarlık gelire ulaştığını, aynı dönemde ABD’de en yaygın mağazalara ve dağıtım ağına sahip bir kitabevinin cirosunun 2,8 milyar dolar olduğunu kaydetti. İnternet üzerinden indirimli kitap satan bu firmanın Amazon olduğunu ifade eden Şimşek, bu firmanın 2011 yılındaki satış hacminin 48 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Geleneksel bu türden mağazaların birçoğunun sanal ortamdan gelen baskıyla karşı karşıya bulunduğunu belirten Şimşek, ”Bizim işimiz sanal ticaretin gelişimine engel olmak değil tam aksine önünü açmak” dedi.

Geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre gelişmiş ülkelerde elektronik ticaretin GSYH’ye oranının yüzde 3,5’leri bulduğunu ifade eden Şimşek, bu oranın Türkiye’de yüzde 1’in biraz altında olduğunu bildirdi. Şimşek, Türkiye’de de elektronik ticaretin çok hızlı bir şekilde geliştiğini, çünkü internet kullanımı oranının arttığını söyledi.

E-ticarette 2023 hedefi

Bankalararası Kart Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre; 2007 yılında internetten yapılan e-ticaret dahil kartlı ödeme tutarının 5,5 milyar lira iken, bu rakamın 2012 yılında 30,7 milyar liraya çıktığını anlatan Bakan Şimşek, ”Bu rakam gelecek açısından bakıldığında çok mütevazi çünkü biz 2023 yılında elektronik ticarin 350 milyar lirayı bulacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Bakan Şimşek, iç pazarın büyüklüğünün, genç nüfusun fazlalığının ve giderek artan kişi başına tüketim harcamalarının Türkiye’yi e-ticaret konusunda yatırım yapmaya cazip ülkeler arasına soktuğunu kaydetti.

Elektronik ticaret hacminin hızla artarken, bu alanda ortaya çıkan vergi kayıp ve kaçağının kavranabilmesi hususunun önem kazandığına işaret eden Şimşek, nitekim, 2011-2013 yılı Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı’nda internet üzerinden yapılan ticaretin kayıt altına alınabilmesine yönelik teknik ve hukuki altyapının oluşturulmasının bir hedef olarak ortaya konulduğunu hatırlattı.

Bugün bu hedefi gerçekleştirmiş olduklarını vurgulayan Şimşek, tekerleği yeniden keşfetme gibi bir iddialarının olmadığını, bu alanda dünyanın en ileri ülkelerini incelediklerini söyledi.

Hollanda’nın, elektronik ticaretin izlenmesi, denetimi ve bu kayıt dışılığın engellenmesi konusunda en ileri ülkelerden bir tanesi olduğunu ifade eden Şimşek, hükümetler arası işbirliği programı kapsamında geçen yıl Hollanda Gümrük ve Gelir İdaresi ile işbirliği yaptıklarını, böylece kayıt dışı elektronik ticaret faaliyetlerinin kavranmasına yönelik etkin ve sürdürülebilir bir strateji oluşturmada önemli adım attıklarını bildirdi.

Bilgilendirme portalı: www.egirisimci.gov.tr

Elektronik ticaretin yeni bir alan olduğuna, bazı mükelleflerin vergi vermek zorunda olduklarını bile düşünmediklerine dikkati çeken Şimşek, şöyle konuştu:

”Sektörde var olan bu ihtiyacı göz önünde bulundurarak bu proje kapsamında ‘www.egirisimci.gov.tr’ isimli bir bilgilendirme web portalı hazırladık. Burada her türlü bilgilendirme söz konusu. Hollanda elektronik ticaretin izlenmesi ve tespitine yönelik çok ileri bir program geliştirmiş. Biz de bu programı alıyoruz ve Türkiye’yle adapte ediyoruz. Böylece bu program sayesinde sanal ortamda ticaret yapan tüm firmaları otomatik olarak tespit ediyoruz. İkincisi bunların faaliyetlerini kayıt altına alıyoruz. Dolayısıyla bütün bu hususlar elimizi güçlendiriyor.”

Konut sektöründe de kira anlamında ve rayiç bedellerin tespiti anlamında sanal ortamda ciddi faaliyet ve ilanların yapıldığını dile getiren Bakan Şimşek, söz konusu programla o verileri de zaman içerisinde tespit edebileceklerini ve izleyebileceklerini söyledi.

”Amacımız elektronik ticareti teşvik edici düzenlemeler yapmak”

Gelir İdaresi’nin bünyesinde e-ticaretin izlenmesi ile ilgili bir müdürlük oluşturduklarını ifade eden Bakan Şimşek, şöyle devam etti:

”Bu müdürlükle e-ticaretin mevzuatsal altyapısının oluşturulması, e-ticaretin izlenmesi, gereken durumlarda mükelleflerin gönüllü uyuma davet edilmesi, ilgili kamu ve özel sektör kurumları ile işbirliği yaparak e-ticaret faaliyetlerinin kavranması, e-girişimcilerin bürokratik iş ve işlem süreçlerinin azaltılması gibi konularda çalışmalar yapacağız. Amacımız elektronik ticareti teşvik edici, kolaylaştırıcı düzenlemeler yapmak. Amacımız adil ve vergilendirilebilir iş ortamını oluşturmak. Şu anda elektronik ticaret denilince akla kayıt dışılık gelebilir ama biz tersini düşünüyoruz. Uygulamaya koyduğumuz modelle birlikte biz tam aksine kayıt dışılığın azaltılabileceğini inanıyoruz. Elektronik ticaret hızlı bir şekilde artıyor. Maliye Bakanlığı olarak kayıt dışılıkla mücadelede önemli bir hedefi gerçekleştirme noktasına geldik.”

Bakan Şimşek’in konuşmasının ardından elektronik ticaretin izlenmesi ve mükellef uyumu konulu bir tanıtım filmi gösterildi ve Gelir İdaresi Daire Başkanı Uğur Doğan, projeyle ilgili bilgi verdi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2B ile ilgili bedelleri peyderpey internetten açıkladıklarını, bu konuda bazı illerde satışların başladığını belirterek, ”Çok ciddi ilgi var” dedi.

Şimşek, Maliye Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Geçen sene elektronik ticarete yönelik bir inceleme yapılıp yapılmadığına ilişkin bir soru üzerine Bakan Şimşek, şunları söyledi:

”Ankara Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı’na bağlı müfettişler bir araştırma ve inceleme faaliyetini gerçekleştirdiler. Nihai sonuçlarını biz kamuoyuyla paylaşacağız. Ama burada önemli olan bu rapordaki tespitlerin, değerlendirmelerin dikkate alınarak esas bundan sonra denetimde bunun temel teşkil etmesi denetimin çerçevesini belirlemesi. Çünkü biz denetimin yeniden yapılandırılmasıyla birlikte uzmanlaşmaya gittik.

Uzmanlaşmanın ilk dönemini tabii ki rutin denetimlerimizin yanında zaman zaman bu anlamda çerçeve oluşturacak, temel oluşturacak bazı çalışmalara da imza atıyoruz. Dolayısıyla bu alan da onlardan bir tanesi.”

2B ile ilgili bir soru üzerine de Şimşek, 2B bedellerini peyderpey internetten açıkladıklarını, bazı illerde satışların da başladığını belirtti. Şimşek, ”Dolayısıyla bu sürecin şu anda ortasındayız. Tabii ki tespit edilenler, kadastrosu, tespiti devam edenler var. Orada başvuru oranı en son baktığımda yüzde 70’ti. Fakat tespiti tamamlanmış parsellere ilişkin başvurular yanlış hatırlamıyorsam, yüzde 90’ı aşmıştı. Dolayısıyla çok ciddi ilgi var. Satışlara başladık. Rayiç bedelleri de web sitesinden il il peyderpey sistemi açmaya da başladık. Bayağı, takdir edersiniz ki yoğun bir çalışma söz konusu” diye konuştu.

Şimşek, elektronik ticaret konusundaki yaptırımlara ilişkin bir soruya karşılık olarak elektronik ticaret konusunda güvenli olmayan web sitelerinin, belirlenen şartları yerine getirmediğinde bloke edileceğini bildirdi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bireysel emeklilikle ilgili çuvallarla belge geldiğini bildirdi.

Şimşek, Maliye Bakanlığında düzenlediği basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin lojman satışlarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Şimşek, Bakanlık olarak milletten vergi topladıklarını, kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasının en büyük sorumlulukları olduğunu vurguladı. Şimşek, kamuda israfın önlenmesinin ve verimli olmayan alanlarda harcamaların yapılmamasının temel anlayışları olduğunu ifade etti.

Hükümet’in iş başına geçer geçmez bu sürece milletvekili lojmanlarıyla başladığını, daha sonra bir şekilde devamının gelmediğini kaydeden Şimşek, ”Biz Başbakanımızın da talimatıyla bu konuda çok iyi bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalar devam ediyor. Temel çerçeve şu; takdir edersiniz ki güvenlik gibi alanlarda herhangi bir lojman satışı yapmayacağız. Mahrumiyet bölgelerinde böyle bir yaklaşımımız olmayacak. Özellikle büyükşehirlerden başlayarak, tabii ki peyderpey bu alanları, yine milletimiz adına en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Burada seçenekler çok. Yani öyle yerler vardır ki lojmanlar çok eski fakat lojmanların olduğu arsa çok değerli. Orayı daha çok arsaların değerlendirilmesi şeklinde yapabiliriz. Nitekim Devlet Mahallesi’nde önemli bir ihale de yapıldı. Onu TOKİ’ye ihale ile verdik. Gayet ciddi rakamlar da yakalandı orada. İşin bir boyutu bu. Nispeten lojmanlar yeniyse bunlar doğrudan doğruya satışa konu olabilir. Şu aşamada ben detaylara girmek istemiyorum. Biz şu anda bu yönde bir çalışmanın ortasındayız. Özetle bu konuda bir irade var. Doğrusunu yaptığımıza inanıyoruz. Çünkü en çok eleştirilen meselelerden bir tanesi lojman meselesi, taşıt meselesi. Bu sorunları tabii ki biz de çözme çabası içerisindeyiz.”

”Google uzun bir süredir Türkiye’de mükellef”

Bakan Şimşek, elektronik ortamda ticarette mükelleflerin geriye dönük yükümlülüğünün olup olmayacağı yönündeki bir soru üzerine, mükelleflerin 5 yıl geriye dönük yükümlülüğü bulunduğunu söyledi. Elekronik ticaretin nispeten yeni bir konu olduğunu, amaçlarının öncelikle gönüllü uyuma davet etmek olduğunu belirten Şimşek, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yönelik denetim yolunun açık olduğunu kaydetti.

”www.amazon.com”dan yapılan alışverişlerin bu kapsama dahil olup olmadığını sorusuna da Şimşek, ”Elbette. En ufak bir tereddüt yok” dedi.

Bireysel emeklilik konusundaki bir soruyu yanıtlayan Şimşek, bu konuda çuvallarla belge geldiğini, büyük mükelleflere ilave personel verdiklerini, sorunun böyle çözüleceğine inandığını ifade etti.

Arama motoru ”google”ın Türkiye’de mükellef olup olmadığının sorulması üzerine de Şimşek, vergi mahremiyeti nedeniyle bu konuları konuşmadıklarını ve detay veremeyeceğini ancak bu arama motorunun uzun bir süredir Türkiye’de mükellef olduğunu kaydetti.

”Herkese fazla mesai anlayışını terk ettik”

Bakan Şimşek, Adalet ve Maliye Bakanlığı personeline yeniden mesai ödemesi yapılıp yapılmayacağını sorusunu yanıtlarken, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda kendilerine külfet getiren ciddi bir düzenleme yaptıklarını anlattı.

Kamuda nerede çalışırsa çalışsın eşit unvana, aynı kadroya sahip olan herkesin ücretini en yukarıda eşitlediklerini, kimsenin ücretini düşürmediklerini vurgulayan Şimşek, ”Şimdi bu çerçevede yeni ücret farklılıkları ortaya çıkmasın diye bu Kanun Hükmünde Kararname ile fazla mesaiyi, gerçekten fazla mesai koşuluna bağladık. Bakanlar Kurulu kararıyla fazla mesai ödenmesi mümkün. Bütün kamu kurumları için söz konusu” diye konuştu.

Bakan Şimşek, Maliye Bakanlığı personeline, fazla mesai ödenmesini düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı’nın çıkarılması için teklifte bulunduklarını bildirdi. Teklifin muhtemelen değerlendirileceğini aktaran Şimşek, ”Dolayısıyla belirli projeler için belli bir süre için fazla mesai gerekiyorsa bakanlar Kurulu Kararı ile tabi ki bu ödenir. Ama bunun dışında, otomatik olarak kurumlar itibariyle ‘herkese fazla mesai’, anlayışını terk ettik. Bir daha geri gelmeyecek. En azından bizim yaklaşımımız bu. Çünkü Kanun Hükmünde Kararname var. Bu bir kanun, biz bunu uygulamada değiştiremeyiz. Diyelim ki fazla mesaiye dönemsel olarak kalan arkadaşlarımıza biz ilave izin veriyoruz. Bu izinlerin de kullanılmasında fayda var. İzin kullanmak da aslında hem verimli çalışmak için hem sağlık açısından her açıdan bence son derece anlamlı, faydalı. Hem yıllık izinlerin hem de varsa bu mesaiden elde edilen izinlerin kullanılması doğru olur.”

AA

Tags: , , , ,


Yazar HakkındaBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yukarı Çık ↑